Windows Server 2016’da RDS Licensing Role yükleme ve etkinleştirme

Okuma süresi - 5 dk.


Bu makalede, Windows Server 2016’daki Remote Desktop Licensing rolünün yüklenmesi, yapılandırılması ve etkinleştirilmesinin yanı sıra RDS client access lisanslarının (CAL) yüklenmesi ve etkinleştirilmesini inceleyeceğiz.

Remote Desktop Session Host rolünün yüklenmesinden sonra, kullanıcıların deneme süresini 120 günü boyunca kullanabileceğini ve kullanıcıların daha sonra bir RDS sunucusuna bağlanamayacaklarını hatırlatalım. Microsoft lisanslama planına göre, RDS özelliklerini kullanan tüm kullanıcılar veya cihazlar lisanslı olmalıdır. İstemci erişim lisanslarını (RDS CAL) kaydetmek ve vermek için Remote Desktop License Server adlı ayrı bir RDS rol hizmeti bulunmaktadır.

Windows Server 2016’da Remote Desktop Licensing rolünü yükleme

Yüklemeyi başlatmadan önce, Terminal Server License Servers etki alanı grubuna yeni bir sunucu ekleyin (ekleme iznine sahip olduğunuzdan emin olun), aksi takdirde sunucu, etki alanı kullanıcıları için RDS Per User CAL yayımlayamaz.

Server Manager’ı kullanarak Remote Desktop Licensing’i yükleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Add Roles and Features Wizard’ını açarak Remote Desktop Services rolünü seçin.

Rol bileşeni olarak Remote Desktop Licensing’i seçin.

Rol yüklenene kadar bekleyin.

RDS License Server etkinleştirme

RDS Lisans sunucunuzun istemcilere lisans verebilmesi için etkinleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için Remote Desktop Licensing Manager’ı açın, sunucunuzun adını sağ tıklatın ve Activate Server’ı seçin.

Tercih ettiğiniz aktivasyon yöntemini seçeceğiniz Activate Server Wizard başlayacaktır. Sunucunuz internet’e bağlıysa, Microsoft sunucularına otomatik olarak bağlanabilir ve RDS lisans sunucusunu etkinleştirebilir. Sunucudan doğrudan internet erişimi yoksa, bir web tarayıcısı veya telefon kullanarak sunucuyu etkinleştirebilirsiniz.

Şirketiniz hakkında bazı bilgileri girmelisiniz (bazı alanlar zorunludur).

Finish butonuna basabiliriz.

Konsolda sunucu adını sağ tıklatıp Review Configuration‘u seçerseniz, RDS License Server’ın etkinleştirildiğini doğrulayabilir ve etki alanınızdaki RDS istemcilerini etkinleştirmek için kullanabilirsiniz.

Remote Desktop Client Access Licenses türleri (RDS CAL)

Remote Desktop Session hostuna bağlanan her kullanıcı veya aygıt bir istemci erişim lisansına ( CAL ) sahip olmalıdır. İki tür RDS CAL vardır.

  • Per Device CAL (Aygıt Başına CAL), bir bilgisayara veya RDS sunucusuna birden çok kez bağlanan bir aygıta atanan kalıcı lisans türüdür (bir aygıt ilk bağlandığında, geçici bir lisans verilir). Bu lisanslar eşzamanlı değildir. Diğer bir deyişle, 10 cihaz başına lisansınız varsa, yalnızca 10 host RDS sunucunuza bağlanabilir.
  • Per User CAL (Kullanıcı Başına CAL), bir kullanıcının RDS sunucusuna herhangi bir sayıda bilgisayar ya da cihazdan bağlanmasına izin veren lisans türüdür. Bu tür lisans bir Active Directory kullanıcısına bağlanır ve belirli bir süre için verilir (varsayılan olarak 90 gün).
Not→ 2016 RDS CAL’nin yalnızca Windows Server 2016 kurulu bir lisans sunucusuna yüklenebileceğini, önceki Windows Server sürümlerine yeni CAL’lerin yüklenmesinin desteklenmeyeceğini belirteyim.

RDS CAL’leri lisans sunucusuna yükleme

Artık, lisans sunucusunda satın aldığınız terminal lisansları paketini (RDS CAL) yüklemelisiniz.

Remote Desktop Licensing Manager sunucunuzu sağ tıklayın ve Install Licenses’ı seçin.

Etkinleştirme yöntemini (automatic, online or by phone) ve lisans programını seçin (bizim örneğimizde Enterprise Agreement).

Sihirbazın sonraki adımları, seçtiğiniz lisans programına bağlıdır. Enterprise Agreement durumunda, numarasını belirtmeniz gerekir. License Pack (Retail Purchase) seçeneğini seçtiyseniz, Microsoft’tan aldığınız 25 karakterli ürün anahtarını girmelisiniz.

Ürün sürümünü (Windows Server 2016), lisans türünü (RDS Per user CAL) ve sunucuya yüklenecek lisans sayısını belirtin.

Bu adımdan sonra, sunucu istemcilere lisans (RDS CAL) verebilir.

Bir RD Session Host üzerinde lisans sunucusunu yapılandırma

RDS License Server etkinleştirildikten ve çalıştırıldıktan sonra, bu sunucudan lisans almak için RD Session Host’u yeniden yapılandırabilirsiniz. Lisans tipini seçebilir ve PowerShell veya GPO kullanarak lisans sunucusunun adını belirleyebilirsiniz.

Kullanılacak lisans türünü seçmek için şu komutu çalıştırın.

$obj = gwmi -namespace “Root/CIMV2/TerminalServices” Win32_TerminalServiceSetting

Ardından ihtiyacınız olan lisans türünü belirtin.

$obj.ChangeMode(4)

Not→ Per User licensing türünün kullanması gerekiyorsa 4 , Per Device ise 2 değerini girin.

Ardından, RDS License Server’ın adını belirtin.

$obj.SetSpecifiedLicenseServerList(“rdslic2016.teknolojikadam.local”)

Ve mevcut ayarları kontrol edin.

$obj.GetSpecifiedLicenseServerList()

GPO ile yapılandırırken, yeni bir GPO oluşturup RDS sunucularının bulunduğu OU’ya linklemeniz gerekir. Lisans ayarları GPO’nun aşağıdaki bölümünde bulunur.

Computer Configuration -> Policies -> Admin Templates -> Windows Components -> Remote Desktop Services -> Remote Desktop Session Host -> Licensing

İhtiyacımız olan 2 policy bulunuyor.

  • Use the specified Remote Desktop license servers – Lisans Sunucusunun adresi ayarlanır.
  • Set the Remote Desktop licensing mode – lisanslama yöntemi seçilir.

Lisans Sunucusu durumunu ve verilen lisansların sayısını RD Licensing Diagnoser (Administrative Tools -> Remote Desktop Services -> RD Licensing Diagnoser) kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Not→ Durumumuzda, yeni Lisans sunucusunu belirledikten sonra, RDP istemcisinde aşağıdaki hata görülmeye başlayabilir.

“The remote session was disconnected because there are no Remote Desktop License Servers available to provide a license”.
Bu sorun, L $ RTMTIMEBOMB anahtarı, kayıt defterinden kaldırılarak çözülebilir.