Tartışma: Microsoft Hyper-V Dynamic Memory

Okuma süresi - 4 dk.


Microsoft Hyper-V hakkında en sık rastlanan sorulardan biri, dinamik belleğin üretim ortamlarında kullanılması gerekip gerekmediğidir. Beklendiği gibi, dinamik bellek sayısız tartışmaya konu olmuştur.

Hyper-V’de dinamik bellek kullanmanın birincil avantajı, Hyper-V’nin sanal makinelerinize belirli bir anda (belirlediğiniz eşik sınırlar dahilinde) ihtiyaç duydukları bellek miktarını sağlamasıdır. Dinamik bellek olmadan, bir yönetici sanal makinelerine statik olarak bellek tahsis etmek zorunda kalır ve çoğu durumda sanal makinenin gerçekte olduğu kadar belleğe ihtiyacı yoktur. Bu, sistem kaynaklarının bir kısmının boşa harcandığı anlamına gelir. Dinamik bellek israfı azalttığından, bir Hyper-V sunucusunun belleği daha verimli kullanılabilir. Böylece daha büyük bir potansiyel sanal makine yoğunluğu ve daha düşük toplam maliyet elde edilir.

Dinamik belleğe karşı argümanlar

Elbette, sanallaştırma işiyle yakından ilgilenen kişiler, dinamik bellek kullanmanın riskleri olduğunu söylemekteler. Birincisi, dinamik belleği kullanmak, bir Hyper-V sunucusunun fiziksel belleğini aşırı tedarik etmeyi mümkün kılar. Bir hyper-v yöneticisi belleğin nasıl tahsis edildiğini takip etmek için özen göstermediği sürece, fiziksel belleğin azalması riski vardır. Bu olduğunda, sanal makineler, iş yükünün mevcut taleplerini karşılamak için yeterli belleğe erişemeyebilir.

Genelde Hyper-V’de dinamik belleğin kullanımına karşı yapılan diğer bir argüman, bazı uygulamaların sanal makine belleği dinamik olarak yönetildiğinde sorun yaşadığıdır. Bu özellikle veritabanı uygulamaları için doğru olabilir. Çünkü uygulama bunun sunucunun belleği üzerinde tam kontrol sahibi olacağını varsayabilir.

Öyleyse, Hyper-V sanal makineleriniz için dinamik bellek kullanmanız gerekir mi? Bazı yöneticiler, aşırı provizyon risklerinin, dinamik bellek kullanmanın olası yararlarından ağır basdığını iddia etmektedir. Diğerleri, bir iş yükünün dinamik bellek ile uyumlu olmadığı kanıtlanmadıkça dinamik belleğin her zaman kullanılması gerektiğini iddia eder.

Bazı yöneticilerin dinamik bellek kullanmaktan kaçınmasının nedenlerinden biri, dinamik belleğin bazen yalnızca bir nokta için dinamik olmasıdır.

Aşağıdaki şekle bakarsanız, Windows Server 2012 R2 Hyper-V’in dinamik bellek ayarlarken üç bilgi vermenizi istediğini görebilirsiniz. Hyper-V’ye, VM’nin kullanması gereken minimum miktar ve maksimum bellek miktarının ne olduğunu ve ayrıca başlangıçta VM’ye ayrılması gereken bellek miktarını da belirtmeniz gerektiğini söylemelisiniz.

Yöneticiler genellikle bu değerleri (özellikle başlangıç ​​değerini) tahmin eder ve iş yükünün ihtiyaçlarına göre zaman içinde ayarlamalar yapar. Bununla birlikte, çoğu zaman, bu ayarlamalar sanal makinelerin çevrimdışı duruma getirilmesini gerektiriyordu. Örneğin, aşağıdaki şekle bakarsanız, Hyper-V’nin VM çalıştığı için bazı ayarların değiştirilemediğini gösterdiğini görebilirsiniz. Minimum bellek miktarını ayarlayabiliyorum, ancak bu durumda yalnızca azaltabilirim. Hyper-V, VM çalışırken daha yüksek bir minimum RAM değeri belirlememe izin vermeyecek.

Öte yandan, sanal makineyi dinamik bellek yerine statik bellek ataması kullanacak şekilde yapılandırırsam, VM çalışırken herhangi bir değişiklik yapmam tamamen kilitlenir. Aşağıdaki şekilde bellek ilgili tüm değerlerin gri göründüğünü görebilirsiniz.

Windows Server 2016 Hyper-V’deki Dinamik Bellek

Windows Server 2016 Hyper-V’de, dinamik bellek, Windows Server 2012 R2’deki ile aynı şekilde çalışır. Çalışan bir sanal makinenin bellek ayırma işleminde hala ayarlamalar yapabilirsiniz, ancak aynı sınırlamalar size daha önce gösterdiğim şekilde de geçerlidir. Ancak, Microsoft statik bellek ayırmalarıyla yapılandırılmış sanal makineleri etkileyen bir değişiklik yaptı. Şimdi, böyle bir VM’ye tahsis edilen belleğe isteğe bağlı değişiklikler yapabilirsiniz. Sanal makinenin çalışmasına rağmen aşağıdaki şekilde RAM alanının gri olmadığını görebilirsiniz. VM dinamik bellek kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, VM çalışırken bu değer değiştirilemez.

Microsoft’un statik bellek kullanan Hyper-V sanal makineleri için anında bellek ayarlamalarına izin verme kararı, dinamik belleği mi yoksa statik belleği mi kullanmanın daha iyi olup olmadığını tartışmak için bit yol göstermiyor. Buna rağmen, dinamik bellek tercih etmeyen sistem yöneticileri için biraz esneklik veriyor. Çünkü artık VM’yi kapatmadan bellek ayırma değişiklikleri yapabiliriz.