Kullanım verilerini toplamak için Hyper-V’de Resource Metering etkinleştirme

Okuma süresi - 2 dk.


Measure-VM komutu, işlemci ve bellek kullanımı ile birlikte Hyper-V VM’ler için ağ trafiği hakkında veri sağlar. Ancak veri toplamak için komut kullanmadan önce Resource Metering (bundan sonra kaynak ölçümü olarak adlandıracağım) etkinleştirmeniz gerekir.

Bir Hyper-V VM üzerinde kaynak ölçümünü etkinleştirmek için, Enable-VMResourceMetering -VMName SQLVM komutunu çalıştırmalısınız. Kaynak ölçümünü etkinleştirildiğinde, Hyper-V hostu VM için veri toplamaya başlayacaktır.

Yukarıdaki komut, tüm kaynak türleri için kaynak ölçümünü etkinleştirir. Ancak aşağıdaki komut, yalnızca bellek için kaynak ölçümünü etkinleştirir.

Enable-VMResourceMetering -ResourcePoolName TestMemoryPool -ResourcePoolType Memory

Her ikiside kaynak ölçmeyi etkinleştirir. Ancak ilk komut verileri toplar ve varsayılan Hyper-V resource pool’a kaydeder. İkinci komut, belirttiğiniz bir resource pool üzerinde (TestMemoryPool) verileri depolar. İlk komut için Veri toplamak için Measure-VM PowerShell cmdlet’ini kullanabilirsiniz. Resource pool üzerinden veri toplamak için Measure-VMResourcePool PowerShell cmdlet’ini tercih edebilirsiniz.

Measure-VM cmdlet’ini kullanarak veri toplamak için Measure-VM -VMName SQLVM’yi çalıştırmalısınız. Rapor, aşağıda gösterildiği gibi virtual storage, average memory usage, average virtual processor usage ve benzeri bilgileri içermektedir.

İşlemci, bellek ve sanal sabit sürücüler (VHD’ler) gibi belirli kaynak türleri için kaynak ölçümünü etkinleştirmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız.

Enable-VMResourceMetering -Name TestPool -ResourcePoolType@(“Processor”,”VHD”,”Memory”)

Bir kaynak havuzundan toplanan verileri raporlamak için Measure-VMResourcePool -Name TestPool komutunu çalıştırabilirsiniz.. Bu komut işlemciler, VHD’ler ve bellek için ölçülen verileri gösterecektir. Çünkü TestPool sadece bu özel kaynakları izleyecek şekilde yapılandırılmıştır.