Hyper-V Virtual Machine Groups oluşturma ve yönetme

Okuma süresi - 3 dk.


Bu yazıda, bir dizi sanal makineyi yönetmek için Windows Server 2016 Hyper-V’de sanal makine gruplarını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu, Hyper-V Replica gibi VHDX Setlerindeki operasyonel eylemler için size destek olabilir.

Virtual Machine Groups nedir?

Diyelim ki bazı tekrarlanabilir görevleri gerçekleştirmek istediğiniz bir veya daha fazla sanal makineniz var. Belki düzenli bir eylem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun bir örneği, VHDX v2.0 gibi bazı VHDX Setlerini paylaşan bir çift sanal makinede Hyper-V Replica’yı etkinleştirmek olabilir. Bu eylemleri gerçekleştirmek için virtual machine groups’u kullanabiliriz.

Virtual Machine Groups oluşturma

Tüm sanal makine grubu eylemleri PowerShell kullanılarak gerçekleştirilir. Hyper-V Manager’da GUI seçeneği yoktur. İlgili cmdlet’ler sanal makineleri adıyla değil, yalnızca nesne ile tanımlar. Private cloud gibi daha büyük dağıtımlarda, sanal makine adları farklı tenants veya customer tarafından yeniden kullanılabilir.

New-VMGroup cmdlet’ini kullanarak yeni bir sanal makine grubu oluşturabiliriz. -Type flagı Hyper-V’ye sanal makine grubu oluşturma talimatı verir. Ayrıca, daha sonra bakacağımız bir management group adı verilen başka bir türümüz daha var.

New-VMGroup -Name “MyVMs” -GroupType VMCollectionType

Virtual Machine Groups

Sürecin bir sonraki adımı gruba sanal makineler eklemektir. Bu amaçla kullanılan cmdlet Add-VMGroupMember’dir.

Bir gruba sanal makine eklediğinizde, onu sanal makine nesnesi olarak eklemeniz gerekir. Aşağıdaki komutla yeni gruba tek bir sanal makine ekleyebilirim. Gruba eklediğimiz sanal makine nesnesini döndürmek için sanal makinenin adını kullanıyorum.

Add-VMGroupMember -Name MyVMs -VM (Get-VM VM1)

Alternatif olarak, birden fazla sanal makine ekleyebilirim.

Add-VMGroupMember -Name “MyVMs” -VM (Get-VM “VM1”),(Get-VM “VM2”)

Bir gruptaki sanal makinelerin listesini sorgulayabiliriz.

Get-VMGroup MyVMs | Select-Object -ExpandProperty VMMembers

Ayrıca, sanal makineler için grup üyeliklerinin ne olduğunu sorgulayabiliriz.

Get-VM | FT Name, Groups

Bu grubu rutin işlemler gerçekleştirmek için kullanabiliriz. Aşağıda, paylaşılan VHDX dosyaları kullanan sanal makineler için Hyper-V Replica’nın etkinleştirilmesine ait bir örnek verilmiştir. Çoğaltılmakta olan sanal makinenin adını, sanal makine grubundaki üye listesiyle değiştirdiğimize dikkat edin.

Enable-VMReplication -VM (Get-VMGroup MyVMs).VMMembers -ReplicaServerName DRHost -ReplicaServerPort 80 -AuthenticationType Kerberos -CompressionEnabled 1 -ReplicationFrequencySec 30 -AutoResynchronizeEnabled 1

Yukarıda, VHDX Setlerini kullanarak sanal makineleri, desteklenen bir şekilde nasıl çoğaltabileceğiniz gösterilmektedir.

Virtual Machine Management Groups oluşturma

Bir yönetim grubu oluşturmak mümkündür. 3 katmanlı bir uygulamaya sahip olduğunuzu düşünürseniz eğer;

  • Sanal makine grubundaki web sunucuları
  • İkinci bir sanal makine grubundaki uygulama sunucuları
  • Üçüncü bir sanal makine grubundaki veritabanı sunucuları

Üç sanal makine grubunu da tek bir management group’a ekleyebilirsiniz. İlk olarak bir management group oluşturuyoruz.

New-VMGroup -Name “MgmtGroup” -GroupType ManagementCollectionType

Ardından, mevcut sanal makine gruplarını bu yönetim grubuna ekleyebiliriz.

Add-VMGroupMember -VMgroup (Get-VMGroup “MgmtGroup”) -VMGroupMember (Get-VMGroup “MyVMs”)