Hyper-V Host Server – logical processors allocating

Okuma süresi - 5 dk.


Sanal sunucuları çalıştırmanın en zor yanı donanım kaynaklarının doğru bir şekilde tahsis edilmemesidir. Çok az kaynak ayırdığınızda performans kayıpları başlar. Çok fazla kaynak ayırdığınızda ise kapasiteyi kaybedersiniz ve çok sayıda sanal makineye ev sahipliği yapamayabilirsiniz. Bu nedenle anahtar, her VM’ye doğru sayıda donanım kaynağı tahsis etmektir. Hyper-V sunucusunu yönetmiş olan herkes kaynak tahsisinin başlı başına uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu söyleyebilir. Bildiğim Hyper-V yöneticilerinin çoğu, sanal makineleri optimize etmek ve mevcut donanım kaynaklarını olabildiğince verimli kullanmak için gayretle çalışmaktadır. Peki ya host işletim sistemi?

Host işletim sistemi bir root partition içinde çalışır. Microsoft’a göre , “root bölümünün kendisi, sanal makinelerden daha fazla benzersiz özelliklere ve daha fazla ayrıcalıklara sahip olmasına rağmen, bir virtual machine partition’dur.” Root partition bir sanal makine bölümü olduğundan, dikkatli donanım tahsisinin sanal makine bölümleri için olduğu gibi root partition’lar için de önemlidir.

Kaynakları root partition’a nasıl ayırıyorsunuz? Hyper-V manager , sanal makinelere kaynak ayırmanıza izin verir. Ancak root partition için aynı durum geçerli değildir. Ne yazık ki, (sanal rezervleri kaldırabilmenize rağmen) bir sanal makine partition’da olduğu gibi, root partition’a kaynak ayırmak kolay değildir.

Windows Server 2016’da Microsoft sessiz bir şekilde, root partition için logical processor allocation denetimini ayarlamayı sağlayan yeni bir özellik tanıttı.

Bu zamana kadar Microsoft, bir bölüme ayrılabilecek mantıksal işlemci sayısını sürekli olarak artırdı. Şu anda, Hyper-V 512’ye kadar logical processor’u destekleyebilir. Ancak root partition 320 mantıksal işlemciyi kullanmakla sınırlıdır. Ancak soru şu; root partition’un gerçekten 320 sanal işlemciye ihtiyacı var mı?

Eğer gerçekten büyük bir Hyper-V sunucunuz varsa, Hyper-V’nin verebileceği kadar çok mantıksal işlemciye ihtiyaç duyacaksınız. Bununla birlikte, çoğu durumda, root partition Hyper-V’nin vermek istediğinden çok daha az mantıksal işlemcilerle kolayca elde edilebilir.

BCDEdit komutu

Hyper-v host sunucusu üzerinde, mantıksal işlemcilerinin kontrolünü ele almak için, BCDEdit komutundan yararlanmanız gerekir. Bu muhtemelen biraz garip geliyor. Çünkü BCDEdit komutu normalde önyükleme işlemini yönetmek için kullanılıyor. Aslında, BCDEdit’deki BCD, Boot Configuration Data (Önyükleme Yapılandırma Verileri) anlamına gelir.

BCDEdit komutunun kullanılmasının nedeni, low-level hypervisor ayarlarını değiştirmek içindir. Komut sözdizimine bakarsanız, Debug bölümünün bir HypervisorSettings anahtarı içerdiğini görebilirsiniz. Bununla birlikte, bu özel durumda, HypervisorSettings anahtarını kullanmıyoruz, Set adında çok daha genel bir anahtar kullanıyoruz. Dökümanlara göre Set anahtarı “bir giriş seçeneği değeri ayarlar”.

Başlamadan önce, aşağıdaki resime bakınız. Bu resim, laboratuvar ortamında bulunan Hyper-V sunucusunun performans verilerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi, sunucu bir AMD FX (TM) -8350 sekiz çekirdekli işlemci ile donatılmış. Çizelgenin altındaki özet bilgilere bakarsanız, sistemin 3.99GHz’de çalıştığını ve tek bir sokete, dört çekirdeğe ve sekiz mantıksal işlemciye sahip olduğunu görebilirsiniz. Sanallaştırmanın etkin olduğunu da görebilirsiniz.

Şimdi host logical processor’lerin sayısı için bir tanım ayarlayalım. Bunu yapmak için, komut istemi penceresini (yönetici olarak) açın ve aşağıdaki komutu girin:

BCDEdit /Set HypervisorRootProc n

Bu durumda, komutun sonunda “n” harfi basitçe bir yer tutucudur. N harfini, kullanmak istediğiniz hypervisor root processors sayısıyla değiştirmek istiyoruz. Sunucum az sayıda mantıksal işlemciye sahip olduğu için, hostun logical processor sayısını ikiye ayarlayacağım.

Daha önce de belirttiğim gibi, BCDEdit komutu, önyükleme işlemini değiştiren bir araçtır. Bu nedenle, sunucuyu yeniden başlatana kadar değişiklik aktif olmayacaktır.

Bir önceki resimde gösterilen değişikliği yaptıktan sonra laboratuvar sunucumu yeniden başlattım ve görev yöneticisini bir kez daha açtım. Aşağıdaki resimde neye benzediğini görebilirsiniz. İlk bakışta, görev yöneticisi’nin daha önce olduğu gibi aynı bilgileri gösterdiği görülecektir. Bununla birlikte, biraz daha yakından bakarsanız, özet bilgilerin artık ikiye ayarlanmış host logical processors sayısını görebilirsiniz.

Bir Hyper-V sunucusunda kullanılabilen host logical processor sayısında değişiklikler yapmak, ana makine sunucunuzun donanım kaynaklarını ayırma biçimi üzerinde daha fazla doğrudan kontrol sahibi olmanıza yardımcı olabilir. Fakat manuel olarak ayarlamak, sunucunun genel performansını iyileştirme veya azaltma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, bir üretim ortamında bunu denemeden önce sonuçları anladığınızdan emin olmak için bir laboratuar ortamında çeşitli host logical processor ayarlarını denemenizi öneririm.