Windows Server 2012 R2 DHCP Server kurulum ve konfigürasyonu

Okuma süresi - 2 dk.


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), basit olarak sistemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak değişik parametreleri atamak için kullanılan servistir. DHCP’nin temel özelliği sistemi kuran kişilerin tek tek tüm makineleri gezip aynı veya benzer parametreleri defalarca eliyle girmesini engellemek, böylece zaman kazanmak ve sistem yöneticisinin işini kolaylaştırmaktır.

DHCP Nasıl Çalışır?

İstemci Dhcp sunucusunun etkin olduğu network’te Ip adresi alacaksa, önce Dhcp Discover mesajını broadcast yoluyla network’te yayınlar. Bu mesajın içine kendi fiziksel (MAC) adresini ekler. DHCP sunucusu istemcinin yayınladığı Dhcp Offer mesajını yakalar ve istemci bilgisayara kendi veritabanındaki ilk uygun Ip adresini önermek için yine Broadcast yoluyla DhcpOFFER mesajın yayınlar.Bu mesaj Broadcast yoluyla yollandığı için tüm bilgisayarlara iletilir.Fakat mesajın içine istemcinin mac adresi eklendiği için olası karışıklık engellenir. İstemci Dhcp sunucusunun yolladığı öneri mesajını alır ve tekrar sunucuya IP adresini istediğini Dhcp Request mesajını Broadcast yoluyla yayınlar.Bu sefer istemci mesajın içine Dhcp sunucusunun fiziksel Mac adresini ekler. Dhcp sunucusu istemciden gelen istek mesajını kabul ettiğini belirten bir Dhcp ACK mesajını yine Broadcast yoluyla yayınlar ve istemci IP adresini edinmiş olur.

PowerShell Üzerinden DHCP Server Kurulumu

Powershell konsolu üzerinde sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Yeni Scope oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

“Add-DhcpServerv4scope –Name “LocalNetwork” –StartRange 192.168.10.50 –EndRange 192.168.10.200 –Subnetmask 255.255.255.0″

Kullanılan parametreleri açıklarsak;

Name: Scope ismi

StartRange ve EndRange: Dağıtılacak IP aralığı

Subnetmask: Network alt ağ maskesi

Dağıtılacak default gateway ve dns sunucu ip ayarları için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

“Set-DhcpServerv4OptionValue –Router 192.168.1.254 –DnsDomain teknolojikadam.local –DnsServer 192.168.10.10”

DHCP server’ı authorize yapıyoruz.

“Add-DhcpServerInDC –DnsName dc1.teknolojikadam.local”

Servisi restart ediyoruz ve kurulum bitiyor.

“Restart-Service DhcpServer”

DHCP konsolunu kontrol ettiğimizde kurulumun başarılı şekilde tamamlandığını ve konfigürasyonların yapıldığını görebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi DHCP sunucumuz IP dağıtmaya başladı.

Bu yazımızda Powershell komutlarıyla DHCP Server kurulumu hakkında bilgiler vermeye çalıştım.. Bir sonraki yazıda Windows Server 2012’nin yeni özelliklerinden birisi olan “DHCP Failover” kurulumundan ve konfigürasyonundan bahsedeceğim.