Windows Server 2012 Active Directory Site and Services ayarları

Okuma süresi - 3 dk.


Coğrafi olarak birbirinden farklı lokasyonlarda bulunan çok şubeli yapılarda, lokasyonların birbirileri arasındaki network trafiğini en etkin şekilde kullanmanın yolu, her şubeyi Site yapısına bölmektir. Site yapısı genelde farklı lokasyonlardaki DC’ler arasındaki replikasyon sorunlarını en az indirmek için kullanılır. Yani asıl amaç, düşük data hatları üzerinden çalışan network ortamlarında, Active Directory’nin oluşturduğu trafiği en aza indirmektir.

Domaine üye olan client’ler üzerinde oturum açmak isteyen bir kullanıcı, kendi lokasyonunda bulunan DC yerine farklı bir coğrafi lokasyonda konumlandırılmış olan DC’ye erişmeye çalışırken gereksiz yere network trafiği oluşturacaktır. Fakat her lokasyona bir adet Domain Controller kurulduğunu düşünürsek, hem Active Directory yedekliliği sağlanmış olacak, hemde kulanıcılar kendi lokasyonlarında bulunan DC’ye login olarak, network gecikmelerinin ve replikasyon sorunlarının önüne geçmiş olacağız.

Site kavramının, oturum açacak olan istemcilerin kendi bulundukları şubelerdeki sunuculara erişmeye çalışmaları, Active Directory üzerinde Domain Controller’lar arasındakı replikasyonların şubeler içinde ve şubeler arasında çeşitli ince ayarlar ile verilen network bağlantı hızlarına ve network’lerin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmesi, network üzerinde bir paylaşılmış klasöre, yazıcıya bağlanmaya çalıştığımızda önce kendi şubemizdeki sunucuların aranması vb. gibi ciddi avantajları bulunmaktadır.

Yeni bir Site oluşturmak için;

Active Directory Sites and Services konsolunu açıp, Sites >New Site diyoruz.

Name bölümüne site’ın ismini giriyoruz. Bu site’ın ilişkilendirileceği site link nesnesini seçiyoruz.

Çıkan bilgilendirme ekranını OK ile geçiyoruz.

Site başarılı şekilde oluşturulduktan sonra Subnet oluşturmamız gerekmektedir. Subnetüzerinde sağ click New Subnet seçiyoruz.

Prefix kısmına network adresini yazıp ilişkilendireceğimiz Site’ı seçiyoruz.

Sıra Site Link oluşturmaya geldi.  Oluşturulan yeni Site Link sayesinde replikasyon süreleri ile ilgili ayarlamalar yapabileceğiz. IP sekmesi üzerinde New Site Link seçiyoruz.

Karşınıza gelen pencerede bulunan Name kısmına Site Link’e vereceğimiz ismi yazıyoruz.  Site Link’imize ismini verdikden sonra replikasyon yapmak istediğimiz Site’larımızı seçiyoruz. OK butonuna basarak yeni Site Link’i oluşturuyoruz.

Yeni oluşturduğumuz Site Link’in özelliklerine girerek replikasyon trafiği ile ilgili ayarlamaya yapabiliriz.  Karşımıza gelen ekranda, Sites in this site link bölümünde oluşturduğumuz Istanbul ve Antalya isimli Site’ların isimlerini görebiliriz. Bu alana istersek yeni Site’lar ekleyebiliriz. Cost bölümünde Site Link’e bir değer veriyoruz,. Değeri düşük olan bağlantı en iyi bağlantıdır ve öncelikli kullanılır. Replicate Interval değeri varsayılan olarak 180 dakikadır. Bu değeri 15 dakika ile 1 hafta arasında ayarlayabilirsiniz.

Change Schedule butonuna tıkladığımızda Site’lar arasındaki replikasyonun ne zaman yapılacağını belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki resime göre haftanın her günü gece 02:00 ile 04:00 arasında replikasyon başlatılacak.