VpxClient has stopped working

Okuma süresi - 1 dk.


vSphere client ile vCenter sunucusuna bağlanmaya çalışırken “VpxClient has stopped working” hatası ile karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak problemi çözebilirsiniz.

  • C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher dizini gidiyoruz.
  • VpxClient.exe.config dosyasını editliyoruz ve aşağıdaki kodu ekliyoruz.

<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy=”true”>
<supportedRuntime version=”v4.0″ sku=”.NETFramework,Version=v4.0″/>
</startup>