Exchange 2016 Transport Rule ile mail gönderimini kısıtlama

Okuma süresi - 3 dk.


Exchange Server, istenmeyen domainlerden veya belirli e-posta adreslerinden gelen e-postaları engellemenizi ya da başka bir deyişle reddetmenizi sağlar. Bu, bazı e-postalar için anti-spam sisteminizden geçtikten sonra ekstra spam koruması yapılandırmanıza olanak tanır.

Bir Exchange yöneticisi, ECP arayüzünü veya PowerShell’i (EMS) kullanarak belirli dış domainlerden veya adreslerden gönderilen e-postaların kullanıcı posta kutularına teslimini engelleyebilir.

Exchange Sender Filtering Agent

Öncelikle Sender Filtering Agent’ı etkinleştirmelisiniz.

Set-SenderFilterConfig -Enabled $true

Yalnızca external gönderenleri filtrelemeniz gerekirse, aşağıdaki komutu çalıştırın.

Set-SenderFilterConfig -ExternalMailEnabled $true

Şimdi engellenecek e-posta adreslerinin listesini belirleyebilirsiniz. Örneğin;

Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders info@emailing.com,admin@bad-domain.org

Belirli domainlerden gönderilen tüm e-postaları engelleyebilirsiniz.

Set-SenderFilterConfig -BlockedDomainsAndSubdomains spammers.com,masssend.net

Engellenen e-posta adreslerinin listesini almak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

Get-SenderFilterConfig |fl BlockedSenders,BlockedDomains,BlockedDomainsAndSubdomains

Engellenen domainlerin ya da adreslerin listesine yeni öğeler eklemek istiyorsanı eğer aşağıdaki komutu kullanın.

Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders @{Add=”spam_user@contoso.com”}

Veya

Set-SenderFilterConfig -BlockedDomainsAndSubdomains @{Add=”block_me.net”,”spammers.com”,”fb.com”}

Belirli e-posta adreslerini Exchange blacklistten kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

Set-SenderFilterConfig -BlockedSenders @{Remove=”spam_user@contoso.com”,”some@gmail.com”}

Bu, yalnızca belirttiğiniz adresleri kaldıracak ancak tüm listeyi kaldıramayacaktır.

Veya

Set-SenderFilterConfig –BlockedDomainsAndSubdomains @{Remove=”block_me.net”,”spammers.com”}

Ayrıca belirli bir IP adresini de engelleyebilirsiniz.

Add-IPBlockListEntry -IPAddress 232.4.2.0

E-postaları Exchange Transport Rule kullanarak engelleme

Bir Exchange yöneticisi, Exchange transport rule kullanarak belirli bir email adresinden veya domainden gönderilen e-postaları engelleyebilir. Exchange Admin Center’ı açın ve Mail flow ayarlarını seçin.

Yeni bir kural oluşturun. The sender → is the person veya domain is ve engellenecek gönderenin e-posta adreslerini veya etki alanını belirtin.

Tüm dış e-postaları engellemek istiyorsanız, The sender is located… → Outside the organization. More options seçeneğine tıklayın.

Ardından Add Action → Block the message. Bir e-postayı engelleyebilir ve göndericiye bir açıklama gönderebilirsiniz. NDR ile hata kodunu gönderebilir veya herhangi bir bildirim göndermeden e-posta iletisini silebilirsiniz.

Kural önceliğini belirtin ve kaydedin.

PowerShell’i kullanarak bir transport rule oluşturabilirsiniz.

New-TransportRule -Name ‘Block Spammers’ -Comments ‘Rule to block spammers’ -Priority ‘0’ -Enabled -FromAddressContainsWords ‘info@badcontoso.com’ -DeleteMessage $true

Belirli bir Exchange posta kutusuna gönderileri engelleme

Tüm Exchange organizasyonu yerine belirli bir kullanıcının posta kutusuna gönderenleri engelleyebilirsiniz. Güvenilir ve engellenen kullanıcıların listesi OWA’da ayarlanabilir (Options -> block or allow). Bir e-posta adresini engellemek için, yalnızca bu adresleri veya etki alanlarını Blocked Senders listesine ekleyin ve değişiklikleri kaydedin.

Aynı işlemler Outlook’ta yapılabilir. Outlook 2016’da Home sekmesine gidin. Junk açılır listesine tıklayın ve Junk E-mail Options seçin.

Blocked Senders sekmesinde, listeye e-posta almak istemediğiniz e-posta adresi veya domaini ekleyebilirsiniz.

Bir Exchange yöneticisi, PowerShell’i kullanarak belirli bir posta kutusunun engellenen alan adlarının ve e-posta adreslerinin listesini yönetebilir.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration –Identity jrobinson | FL BlockedSendersandDomains

Önemsiz e-posta listesine yeni bir mail adresi ekleyebilirsiniz.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity jrobinson –BlockedSendersandDomains @{Add=”spam_user@contoso.com”}

Belirli e-posta adresini engellenen gönderenler listesinden kaldırabilirsiniz.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity jrobinson –BlockedSendersandDomains @{Remove=”spam_user@contoso.com”}