Cloud, disaster site (DR) olarak nasıl kullanılır?

Okuma süresi - 4 dk.

Google Images

İşletmeler ilk olarak bulutu test ve geliştirme için kullanmaya başladı. Çünkü geliştiricilerin, QA personelinin, BT yöneticilerinin veya depolama yöneticilerinin müdahalesine gerek kalmadan test VM’lerini hızla ve kolayca döndürmelerini sağlıyordu. İş, bulut hizmetleri ve yetenekleri hakkında daha rahat ve bilgili olmaya başladıkça, kritik verilerin yedeklenmesi ve bulutun bir disaster recovery (DR) site olarak kullanılması da dahil olmak üzere daha önemli BT fonksiyonları için buluttan yararlanmaya başladı.

Çok temel bir DR seviyesi için, bulutu uzak backup lokasyonu olarak kullanabilirsiniz. Bulut yedekleme, korumak istediğiniz verileri seçmeniz ve yedek verileri depolamak istediğiniz süreyi seçmeniz için size esneklik sağlar. Veri hacimleri hemen hemen her kuruluş için hızla büyürken, bulut yedeklemesi daha pahalı local SAN veya NAS depolama alanında veya özel bir yedek depolama aygıtı kullanarak alan yönetimi konusunda endişeleri ortadan kaldırır. Ek olarak bulut yedekleme fidye yazılımlarına karşı korunmak için iyi bir alternatif yoldur. Bulut, local altyapınızdan ayrılır ve yedeklerinizi, çevrimiçi işlemlerden bir dereceye kadar yalıtım sağlayarak kendi kimlik doğrulamaları ile güvenceye alabilirsiniz. Ayrıca, geri yükleyebileceğiniz bozulmamış bir yedeğiniz olmasını sağlamak için birden çok bulut yedekleme noktası oluşturabilir ve bu yedekleri saklayabilirsiniz.

Bulutun DR yetenekleri, temel yedeklemelerin önündedir. DR site çoğu işletme için, recovery point ve zaman hedeflerini iyileştirmek için VM’lerin replicalarının bulunduğu yer olarak düşünülüyor. DR replication kullanılması, genellikle yedeklerle ilişkili olan uzun geri yükleme işlemlerinden kurtulmanızı sağlar. VM replica kullanarak, bir arıza durumunda buluttaki bir VM replica’sına hızlıca geçebilirsiniz. Bu replica VM’i, minimum düzeyde veri kaybederek hedefle neredeyse eşzamanlı olabilir.

Buluta VM replication kurmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  • Local site’ınız ile bulut sağlayıcınız arasında bir bağlantı kurun. Bu genellikle bir VPN’dir. Ancak başka çözümler de mevcuttur.
  • Kritik sanal makinelerin bir yedeğini oluşturun. İlk VM replica’sı bir yedeklemeden geri yüklenebilir veya replication ürünleri ilk kopyayı otomatik olarak ekleyebilir. Ancak bu uzun bir süreç olabilir. Bu ilk kopya size replication işlemi için bir başlangıç ​​noktası verir.
  • Bir VM replication teknolojisi uygulayın. Microsoft ve VMware hem temel VM replication yeteneklerine sahiptir. Ayrıca, daha gelişmiş yetenekler sunan birkaç third party replication ürünü de vardır.
  • Replication türünü seçin. Replication eşzamanlı veya eşzamansız olabilir. Genellikle, bulut için replication, local gecikme sorunlarını önlemek için eşzamansız replication kullanır.
  • Replication aralığı seçin. Replication aralığı, verilerin local VM’lerden buluta ne sıklıkla aktarıldığını denetler. Çoğu replication ürünü, yaklaşık gerçek zamandan 15 dakikaya veya daha fazlasına kadar izin verir. Seçtiğiniz aralık, recovery point hedeflerinize bağlıdır.
  • Bir dizi recovery point seçin. Çoğu replication ürünü, oluşturulacak kurtarma noktalarının sayısını seçmenizi de sağlar. Esasen, her recovery point, VM replica’sını zaman içinde daha önceki bir noktaya kurtarmanızı sağlar. Recovery point ekledikçe depolama gereksinimlerinizin arttığını bilmeniz önemlidir.
  • İsteğe bağlı olarak replication’u genişletme. Çoğu replication ürünü, daha fazla güvenlik ve kurtarılabilirlik için farklı konumlarda birden fazla kopya oluşturmanıza olanak tanır.
  • Replication başlatılır. Replication yapılandırıldıktan sonra aktif VM’den replication VM’lerine değişiklikleri göndermeye başlayacak olan replication’u başlatabilirsiniz. Bazı replication ürünleri, otomatik failover desteklerken, bazıları ise bir kesinti durumunda manuel failover gerektirir.

Bulut, işletmenize daha fazla esneklik ve kritik iş uygulamalarınızı bir arıza durumunda hızlı bir şekilde geri yükleme yeteneği kazandıran, uygun maliyetli bir yedekleme alanı ve DR site olabilir.