Exchange Management Console kerberos authentication failed


Exchange Management Console üzerinde aşağıdaki ekran görüntüsünde olan hatayı alıyorsanız eğer, problemi şu şekilde çözebilirsiniz.

Windows PowerShell ekranında;

Sonuç hala aynı ise işletim sistemini restart edebilirsiniz.