Exchange Server’da posta akışı sorunlarını giderme

Okuma süresi - 4 dk.

Google

Exchange Server, birçok kuruluş için kritik uygulamalardan biridir. Bu nedenle e-posta akışı durduğunda, posta akışının olabildiğince hızlı bir şekilde tekrar çalışmasını sağlamak önemlidir. Bu yazıda sorunu çözmek adına birkaç yöntemden bahsedeceğim.

Doğrudan sorun giderme işlemine geçmeden önce, sorunla ilgili bazı temel bilgileri toplamak bize zaman kazandıracaktır. Posta akışı sorununun kuruluşu nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için birkaç dakikanızı ayırmak, sorunun olası nedenlerini daraltmanıza yardımcı olabilir ve genel sorun giderme süresini azaltabilir. Aşağıdaki soruların cevaplarını kendinize sormanız yarar sağlayacaktır.

  • Sorundan etkilenen tüm kullanıcılar mı, yoksa sadece bazı kullanıcıları mı etkileniyor?
  • Sadece bazı kullanıcılar etkilenirse, bu kullanıcılar birbirleriyle ortak noktaları nedir? Tüm posta kutuları aynı sunucuda mı?
  • Sorun tüm posta akışında mı ortaya çıkıyor, yoksa Internet’ten gelen postalar gibi belirli bir posta türü ile sınırlı mı?
  • Sorun ne zaman başladı? Bu süre zarfında uygulanmakta olan bir yama veya bir donanım değişikliği gibi başka durumlar meydana geldi mi?
  • Exchange Server’de herhangi bir hata mesajı var mı?

Bu temel sorulara cevap verildikten sonra, herhangi bir Exchange sunucusunda iki şeyi kontrol edebilirsiniz. Öncelikle, gerekli tüm sistem servislerinin çalıştığından emin olmanız gerekiyor. Exchange Server ile ilgili servisleri kontrol ederek başlamamızın sebebi, bir servisin durumunu kontrol etmenin kolay olması ve sorunların durdurulan servislerden kaynaklandığını tecrübe ettiğimiz birçok durumla karşılaşmamız.

Service Control Manager’i kullanarak çeşitli servisleri kontrol edebilirsiniz. Ancak PowerShell’i kullanarak tam olarak aradığımız şeyi bulmamız kolaylaşabilir. İlk komutumuz aşağıdaki gibi.

Get-Service | Where-Object {$_.Name -Like ‘MSExchange*’ -and $_.Status -eq ‘Stopped’}

Bu komut durmuş olan Exchange Server servislerini görüntüler.

Kontrol etmemiz gereken ikinci şey, mailbox database’de bulunan storage alanı miktarıdır. Teoride, yöneticiler ne kadar depolama alanının mevcut olduğunu bilmeleri gerekir. Ancak gerçekte, storage alanındaki yetersiz kapasite yüzünden oluşan problemlerle karşılaştığımız durumlar oldu.

Posta akışı sorununu teşhis etmeye çalışırken kullanabileceğiniz diğer bir yöntem, Test-MailFlow cmdlet’ini kullanmaktır. Bu cmdlet’i kullanmanın hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Avantajı, Test-MailFlow cmdlet’i gerçekten esnektir ve çeşitli koşulları test etmenizi sağlar. Bununla birlikte dezavantaj, Office 365 ile çalışmamasıdır.

Test-MailFlow cmdlet’inin en yaygın kullanımlarından biri, iki Exchange posta kutusu sunucusu arasındaki posta akışını sınamaktır. Bunu yapmak için, yalnızca kaynak ve hedef posta kutusu sunucularının adını belirtmeniz gerekir. Örneğin, E2K16MBX1 adlı bir sunucudan E2K16MBX2 adlı sunucuya posta akışını test etmek istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki komut işinizi görecektir.

Test-MailFlow E2K16MBX1 -TargetMailboxServer E2K16MBX2

Alternatif olarak, bir Exchange mailbox sunucusundan belirli bir e-posta adresine doğru olan akışı sınayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Test-MailFlow cmdlet’ini test etmek istediğiniz sunucuda çalıştırın ve sonra -TargetEmailAddress parametresini ve ardından test etmek istediğiniz e-posta adresini belirtin. Cmdlet, testin başarılı olduğunu göstermenin yanında mesaj gecikmesini de gösterir.

Daha önce belirttiğim gibi, Test-MailFlow cmdlet’i çok esnektir ve testlerinizde kullanabileceğiniz birçok farklı parametre vardır. Tam komut dizisini şu adreste bulabilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995894(v=exchg.160).aspx

Exchange Remote Connectivity Analyzer Tool

Exchange posta akışı sorunlarını tanımlamak için başka bir araç Exchange Remote Connectivity Analyzer’dır. Bu tool, doğru firewall portlarının açık olduğunu ve Exchange sunucularının düzgün çalıştığını doğrulamak için bir Exchange Server ortamını test eden çevrimiçi bir araçtır. Aracı şu adreste bulabilirsiniz. https://testconnectivity.microsoft.com/

Exchange Remote Connectivity Analyzer, gelen ve giden SMTP postasını, POP postasını ve IMAP postasını sınamaya yönelik Exchange için bir dizi sınama içerir. Ek olarak, araç uygun istemci bağlantısı için kritik olan AutoDiscover servisini test etmenizi de sağlar.

Exchange Remote Connectivity Analyzer Tool, bir dizi farklı sınama testi sunar.

Umarım, bu makalede ele alınan araçlarından biri, Exchange Server posta akışı sorunlarınızı çözmenize yardımcı olur. Aksi halde, sunucunun event loglarını kontrol etmelisiniz. Event loglar bazen Exchange’in hata mesajlarından daha ayrıntılı tanılama bilgileri içerir.