Windows Server 2016 – Active Directory olmadan Workgroup Failover Cluster

Okuma süresi - 3 dk.


Windows Server 2016’dan önceki Windows Server sürümlerinde, yalnızca aynı Active Directory etki alanındaki sunucular arasında failover cluster oluşturabilirsiniz. Server 2016 ile farklı etki alanlarına katılmış sunucular arasında ve hatta workgroup sunucuları (AD etki alanı üyesi değil) arasında iki (veya daha fazla) node bulunan cluster yapısı kurabilirsiniz. Bu yeni yapı “Workgroup Cluster” olarak adlandırılır.

Workgroup cluster, aşağıdaki senaryoları desteklemektedir.

GörevDurumAçıklama
SQL ServerDestekleniyorEntegre SQL Server kimlik doğrulamasının kullanılması önerilir.
Dosya sunucusuDesteklenir, ancak tavsiye edilmez.SMB için Kerberos kimlik doğrulaması desteklenmiyor.
Hyper-VDesteklenir, ancak tavsiye edilmez.Live migration desteklenmez, yalnızca Quick migration kullanılabilir.
Message Queuing (MSMQ)DesteklenmiyorMSMQ özelliklerini Active Directory’de depolar.

 

Cluster üyesi olacak tüm node’ler üzerinde aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.

Failover Clustering rolünü yüklemelisiniz.
Install-WindowsFeature Failover-Clustering –IncludeManagementTools<

Aynı parolaya sahip local administrator hesabı oluşturmalısınız.
net user /add clustadm Sup33P@ssw0Rd!
net localgroup administrators clustadm /add

Requested Registry access is not allowed appears hatası alırsanız eğer UAC parametresini düzenlemelisiniz.
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System -Name LocalAccountTokenFilterPolicy -Value 1

Her sunucu için aynı olacak şekilde primary DNS suffix belirtmelisiniz. Böylece, cluster üyesi olacak sunucuların FQDN adları ile iletişim kurmasını sağlayacağız.

Advanced TCP / IP Ayarları’nda Register DNS connection addresses seçeneğinin işaretini kaldırın.

Cluster üyesi olan sunucuların kendi hostname bilgilerini çözebilmesi ve cluster adını çözebilmesi için host dosyasında aşağıdaki değişiklikleri yapmalısınız. (c:\windows\system32\drivers\etc\hosts)
Set file=”%windir%\System32\drivers\etc\hosts”
echo 192.168.1.21 clust-host1 >> %file%
echo 192.168.1.21 clust-host1.mylocal.net >> %file%
echo 192.168.1.22 clust-host2 >> %file%
echo 192.168.1.22 clust-host2.mylocal.net >> %file%
echo 192.168.1.20 cluster1 >> %file%
echo 192.168.1.20 cluster1.mylocal.net>> %file%

Cluster node’lerini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.
test-cluster -node “clust-host1.mylocal.net”,” clust-host2.mylocal.net”

PowerShell kullanarak cluster oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.
New-Cluster -Name cluster1 -Node clust-host1.mylocal.net, clust-host2.mylocal.net -AdministrativeAccessPoint DNS -StaticAddress 192.168.1.20

Artık cluster ve bileşenlerinin durumunu get-cluster ve get-clusterresource cmdlet’leri yardımıyla kontrol edebilirsiniz.

Cluster’a bir GUI aracılığıyla bağlanmak ve yönetmek için Failover Cluster Manager’ı kurmanız gerekiyor. (Windows 10 için RSAT kurulumu içinde bulunuyor)

Cluster olarak çalışacak çok sayıda sunucunuz varsa, witness resource yapılandırmanız gerekiyor. SBM shared folderı quorum witness olarak kullanamazsınız. Bu yapı iki modu desteklemektedir. Disk Witness yani paylaşılan bir disk ya da Azure ortamından kullanılan Cloud Witness..