Domain Controller’ler arası replikasyonun tetiklenmesi – Force Active Directory replication

Okuma süresi - 1 dk.


Active Directory dizininde bir değişiklik yapıldığında kaynak DC, ortamdaki diğer DC’lere bu değişikliği göndermeden önce 15 saniye bekler. Bazı durumlarda DC üzerinde yaptığınız değişikliğin tüm partner DC lere ulaşmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz.

repadmin /syncall /AdeP  komutu ile tüm AD bölgesindeki Domain Controller’larınızı force ederek replike edebilirsiniz.

Parametre açıklamaları aşağıdaki gibidir.

/A(ll partitions)

P(ush)

e(nterprise, cross sites)

d(istinguished names)

Ayrıca aşağıdaki komut setleri ile Configuration, Schema, Partitions bölümlerini replike edebilirsiniz.

repadmin /syncall /APed dc=domain,dc=com  – Directory partition

repadmin /syncall /APed cn=configuration,dc=domain,dc=com  – Configuration Partition

repadmin /syncall /APed cn=schema, cn=configuration,dc=domain,dc=com  – Schema Partition

Belirli bir DC’yi replike etmek için

repadmin /syncall dst-dc01 dc=contoso,dc=com /d /e /a komutunu kullanabilrsiniz.

Çalıştırdığımız komutların sonuçları görmek için ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Repadmin /replsummary *
Repadmin /showrepl *